บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

สิ่งที่ลูกต้องการมากกว่าเงินทอง !!! ฝากเงินกับออมเงินให้ลูกเท่าไรก็เทียบไม่ได้

สิ่งที่ลูกต้องการมากกว่าเงินทอง
Work from home รอบ 2 นี้ต้องฉวยโอกาส!
เคยไปร่วมประชุม European Congress on Positive Psychology ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ฟังนักวิจัยจากประเทศไอซ์แลนด์มาเสนอผลงานวิจัยเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
เหตุผลก็เพราะพ่อแม่มีเวลาอยู่บ้านกับลูกมากขึ้น! (เวลาอยู่กับลูกเพิ่มขึ้นเพราะพ่อแม่ตกงาน)
นักวิจัยสรุปว่า เราเคยเข้าใจว่าวัยรุ่นไม่ต้องการพ่อแม่เท่าไหร่ แต่งานวิจัยนี้กลับพบว่า

เวลาจากพ่อแม่นั้น คือสิ่งที่ลูกต้องการมากกว่าเงินทอง!

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รอบนี้ อย่าลืมฉวยโอกาสใช้เวลาทุกวันที่มี (ซึ่งจะหายากยิ่งเมื่อคุณต้องกลับไปทำงาน) สร้างรากแก้วให้ลูก
ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ นับหนึ่งตั้งแต่วันนี้! เริ่มต้นสร้างรากแก้วให้ชีวิตของลูกเติบโตไปอย่างเข้มแข็งงอกงาม
เรียนวิธีสร้างรากแก้วจากบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี” หลักสูตรเลี้ยงลูกที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน ที่อาจารย์ตกผลึกจากงานวิจัยและประสบการณ์ดูแลเด็กและครอบครัวมากว่าสามสิบปี!
ช่วงหยุดนี้คุณสร้างรากแก้วได้ทุกวัน เริ่มต้นสร้างรากแก้วรากที่ 1 มีวินัย (discipline &self-control) และรากที่สาม ใฝ่เรียนรู้ (love to learn) เลยนะ
ลุย!

Similar Posts