บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

Tough love เพื่อชีวิตที่ดีของลูกในวันหน้า

tough love

ได้อ่านรายงานวิจัยที่ทำในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก เลยอยากจะเล่าให้ฟัง

งานวิจัยนี้ทำใน 9000 กว่าครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูในแบบที่มีทั้งความรักความอบอุ่นบวกกับการฝึกระเบียบวินัยหนักแน่น ที่เรียกว่า tough love นั้น จะมีการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตที่ดี เช่น การควบคุมตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมั่น มากกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบอื่น

tough love

ไม่ได้หมายความว่าเราสักแต่จะทำโทษเด็กทางกาย เช่นตีให้เจ็บ แต่หมายถึงการที่มีกฎระเบียบที่หนักแน่น บวกกับความอบอุ่น โดยทั้งสองอย่างพอๆกัน ไม่ใช่มีแต่ความอบอุ่นอย่างเดียว แต่ไม่มีความหนักแน่นในการจัดการกับพฤติกรรม

การมีระเบียบวินัย มีความหนักแน่น และสม่ำเสมอ เป็นเคล็ดลับที่สำคัญ มันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเห็นผลลัพธ์อันดีเลิศในวันนี้ และมันทำไม่ได้ง่ายๆ แต่ในระยะยาว คุณซึ่งเป็นพ่อแม่จะได้รับรางวัลอย่างงาม รางวัลนี้ก็คือการที่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีความสุข ปรับตัวได้ดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเองและประสบความสำเร็จ

รักลูกแบบ tough love ในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีของลูกในวันหน้า….

หากไม่รู้ว่าทำอย่างไร ขอแนะนำให้อ่านหนังสือ ‘สร้างวินัยให้ลูกคุณ’ เป็นเรื่องของ tough love ล้วนๆ เลย

Similar Posts