บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

อย่าช่วยชีวิตลูกบ่อยเกินไป การฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบ

ฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบ

(บางตอนจากหนังสือ “สร้างวินัยให้ลูกคุณ”)

หากจะฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ คุณก็ต้องยอมให้ลูกได้รับผลลัพธ์จากการกระทำของตน โดยเฉพาะผลลัพธ์เชิงลบ

การฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบ

พ่อแม่ส่วนใหญ่ยอมให้ลูกได้แต่ผลลัพธ์เชิงบวก เช่น ได้คำชมได้รางวัล แต่ไม่ยอมให้ได้ผลลัพธ์เชิงลบ เช่น ไม่ยอมให้ถูกลงโทษ (หรือเจอปัญหา) ทั้งนี้เพราะเกรงว่าลูกจะเป็นทุกข์ พ่อแม่มักเข้าไปแทรกแซง จนลูกหนีโทษไปได้ง่ายๆ

ถ้าคุณไม่ยอมให้ลูกได้รับโทษ (อันเกิดจากการกระทำของตนเอง) ลูกจะไม่เกิดการเรียนรู้ว่าการกระทำนั้นมีผลเสียและจะไม่สำนึกว่าตนควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะทำผิดก็ไม่เห็นมีอะไร แปลว่าทำต่อไปได้น่ะสิ

การช่วยชีวิตลูกง่ายๆ เมื่อลูกยังเล็กอาจไม่เกิดผลเสียอะไร แต่เมื่อลูกโตแล้ว อาจเกิดผลเสียใหญ่หลวง ไม่เพียงแต่เสียน้ำตาเท่านั้น แต่อาจสูญเสียชีวิตก็ได้

จะห้ามตนเองไม่ให้เข้าไปช่วยชีวิตลูกได้อย่างไร?

คำตอบคือ ใจแข็งและกล้าหาญ

ใจแข็งพอที่จะไม่สงสารลูก
และกล้าหาญพอที่จะยอมให้ลูกเจ็บปวด

เจ็บปวดกับแผลเล็กๆในวันนี้ ดีกว่ามีแผลเหวอะหวะหรือถึงตายในวันข้างหน้า!

Similar Posts