บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

เหตุผล 6 ข้อ ที่ไปไม่ถึงดวงดาว ไปไม่ถึงความสำเร็จ

ความสำเร็จ

เป็นข่าวที่น่าภูมิใจ สำหรับการที่โปรเมได้เป็นอันดับ 1 ของโลก

ได้อ่านบทสัมภาษณ์คุณพ่อและตัวเธอในนิตยสารฉบับหนึ่ง เห็นถึงความทุ่มเทจนพบความสำเร็จในวันนี้ อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดหลายข้อ

ข้อคิดของความสำเร็จของโปรเม

  1. ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ ต้องมีหยาดเหงื่อด้วย
  2. เส้นทางที่ยากลำบาก ถ้าไม่มีดวงดาวอยู่ในหัวใจก็คงเดินไปไม่สุดทาง
  3. การอุทิศตัวของพ่อแม่ต้องเป็นแบบจริงจัง เมื่อลูกเห็นตัวอย่าง ลูกก็จะพยายาม
  4. สิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จก็คือวินัยในตนเอง (self – discipline) และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ (grit) ข้อสรุปจากงานวิจัยของ University of Pennsylvania นี้ คือความจริง

มานึกถึงพ่อแม่มากมายที่พยายามผลักดันลูกสู่ความสำเร็จ แต่ก็ไม่สำเร็จสักที

เหตุผลที่ไปไม่ถึงดวงดาว เพราะ

  1. ใช้สูตรความสำเร็จที่ปราศจากหยาดเหงื่อ ความสำเร็จแบบนั้น อาจารย์คิดว่าไม่มีในโลกนี้
  2. รักลูกมากไป ปกป้องมากไป ไม่ยอมให้เจอความลำบาก บนถนนสู่ดวงดาว (ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก) ลูกก็เลยไปไม่ถึงไหน
  3. ไม่ได้สร้างความมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นภายใน (internal motivation) ความมุ่งมั่นเปรียบเหมือนแสงอันเจิดจรัสของดวงดาว ที่กระตุ้นให้เรามีพลัง พอไม่มีความมุ่งมั่น เจอความลำบากสักนิดบนเส้นทาง ก็เลิกเดินทันที
  4. พ่อแม่ไม่ได้อุทิศตัวอย่างจริงจัง ที่พบบ่อยๆคือพ่อแม่แทบไม่มีเวลาให้ พ่อแม่ยุ่งอยู่กับตัวเอง งานหรือมือถือและเพียงแค่มาเช็คลูกเป็นครั้งคราวเท่านั้น การอุทิศตัวแสดงถึงความจริงจัง พอเด็กไม่เห็นว่าพ่อแม่จริงจัง เด็กก็เลยไม่จริงจังกับตัวเอง
  5. ไม่ได้ปลูกฝังวินัยในชีวิตลูกอย่างแท้จริง พอไม่มีวินัยก็ควบคุมตนเองไม่ได แต่การจะเดินไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยการบังคับตนเอง ให้ทำทั้งที่ไม่อยากทำ และให้ไม่ทำทั้งที่อยากทำ
  6. เด็กไม่เคยเผชิญสถานการณ์ที่ต้องอาศัยความอดทนพยายาม เพราะชีวิต (ที่พ่อแม่จัดให้) มันง่าย-สบายเกิน จึงเท่ากับว่าไม่เกิดการสร้าง grit ในชีวิต

หากสร้างนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จซึ่งก็คือ วินัยในตนเอง ความอดทน และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เชื่อแน่ว่า ไม่ว่าดาวดวงเล็กหรือดวงใหญ่ และอยู่ไกลแค่ไหน ลูกก็ไขว่คว้าได้เสมอ

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น

Similar Posts