ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า “บริการ Punmai”)  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการ Punmai โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ใช้บริการ Punmai ระหว่างการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยจะประกาศฉบับแก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับทบทวนรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า ‘การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย’ ในเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาติดประกาศ 30 วัน ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการ Punmai และช่วยเราปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้บริการ Punmai เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้และเว็บบีคอนของเรา (โปรดดู เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณใช้บริการ Punmai รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการ Punmai

เมื่อคุณใช้บริการ Punmai เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของคุณด้วย นอกจากนี้ หากคุณเปิดบัญชี Punmai หรือใช้บริการของ Punmai เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ

 

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านการที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงทีมงานบริการลูกค้าของเรา ผลลัพธ์เมื่อคุณตอบแบบสำรวจ การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกบริษัทในเครือของ Punmai หรือบริษัทอื่นๆ (โดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและกฎหมายที่ใช้บังคับ) และจากบัญชีอื่นๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรมหรือเพื่อการคุ้มครองของ Punmai เอง Punmai อาจติดตามตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ Punmai มีกับคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณ โดยการติดต่อกับ Punmai เท่ากับคุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารของคุณอาจมีการแอบฟัง เฝ้าสังเกต หรือบันทึกโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ: เรายังอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลเครดิตและบริการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน

คุณอาจเลือกที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media ตัวอย่างเช่น Facebook และ Twitter) ข้อมูลที่เราอาจได้รับจะแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และมีการควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ โดยการเชื่อมโยงบัญชีที่จัดการโดยบุคคลที่สามเข้ากับบัญชี Punmai ของคุณและอนุญาตให้ Punmai เข้าถึงข้อมูลนี้ เท่ากับคุณยอมรับว่า Punmai สามารถรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การตรวจสอบสิทธิ์และการตรวจจับการฉ้อโกง: เพื่อช่วยปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ Punmai เรายังอาจประเมินคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณเพื่อระบุซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตราย

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

วัตถุประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • ให้บริการของ Punmai และการบริการลูกค้า
 • ประมวลผลการทำรายการและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำรายการของคุณ
 • ยืนยันตัวตนของคุณ รวมถึงระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีและเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • จัดการความเสี่ยง หรือตรวจจับ ป้องกัน และ/หรือขจัดการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการละเมิดนโยบายหรือสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บังคับ
 • ปรับปรุงบริการ Punmai โดยการปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ
 • วัดผลประสิทธิภาพของบริการ Punmai และปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเค้าโครงของบริการ Punmai
 • จัดการและคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
 • จัดทำการตลาดและโฆษณาเป้าหมาย แจ้งการปรับปรุงบริการ และให้ข้อเสนอโปรโมชั่นตามที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับการติดต่อ
 • ติดต่อคุณที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โดยการสนทนาด้วยเสียงหรือผ่านข้อความ (SMS) หรือการส่งข้อความทางอีเมล ตามที่ได้รับอนุญาตโดยสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

 

เราอาจติดต่อคุณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณ แก้ไขปัญหาที่มีกับบัญชีของคุณ ระงับข้อพิพาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ค้างชำระ สำรวจความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อเสนอคูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการ Punmai และบริการของสมาชิกบริษัทในเครือของเรา และท้ายที่สุด เราอาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณ เมื่อมีการติดต่อคุณผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจใช้การโทรและข้อความที่เป็นการต่อหมายเลขโดยอัตโนมัติหรือมีการบันทึกไว้ล่วงหน้า และคุณก็ยินยอมที่จะรับ ในกรณีที่ทำได้และกฎหมายอนุญาตไว้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารบางอย่างได้

 

การตลาด

เราไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราอาจรวมข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทอื่น และนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Punmai ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดจากเรา หรือไม่ต้องการเข้าร่วมในโปรแกรมโฆษณาตามความสนใจของเรา ให้แสดงความจำนงโดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วไปที่ส่วนของ ‘ข้อความแจ้ง’ และอัปเดตค่าที่คุณต้องการ หรือโดยทำตามคำแนะนำที่อาจมีอยู่ในการสื่อสารหรือโฆษณานั้น

เราเคารพในการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารของคุณ หากคุณไม่ต้องการได้รับข้อความแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของเราอีกต่อไป คุณสามารถปรับการตั้งค่าของคุณได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน

 

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของ Punmai เรา (รวมถึงบริษัทที่เราร่วมงานด้วย) อาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นคุกกี้ พิกเซลแท็ก “แฟลชคุกกี้” หรือการจัดเก็บในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้มาจากเบราว์เซอร์ของคุณหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า “คุกกี้”) เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจดจำคุณในฐานะลูกค้า ปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Punmai วัดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขาย ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง ลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราและบริการ Punmai

คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเราได้ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณหรือ Add-on ของเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้ทำได้ เว้นแต่คุกกี้ของเราจะต้องป้องกันการฉ้อโกงหรือตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้ของเราอาจรบกวนการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและบริการ Punmai ได้

 

เราคุ้มครองและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย

เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเราในอเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรป และที่อื่นใดในโลกซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการของเรา เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

 

 • กิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  • การป้องกันการฉ้อโกงและการจัดการความเสี่ยง: เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงหรือประเมินและจัดการความเสี่ยง  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บริการ Punmai เพื่อซื้อหรือขายสินค้าโดยใช้ eBay Inc. หรือบริษัทในเครือของ eBay Inc. (“eBay”) เราก็อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเพื่อช่วยคุ้มครองบัญชีของคุณจากกิจกรรมการฉ้อโกง แจ้งเตือนคุณถ้าเราตรวจพบกิจกรรมการฉ้อโกงดังกล่าวในบัญชีของคุณ หรือประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต
  • โดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะป้องกันการฉ้อโกงและจัดการความเสี่ยง เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่จำเป็นกับ eBay ในกรณีที่ Punmai ได้ระงับหรือกำหนดข้อจำกัดอื่นๆ ในบัญชีของคุณโดยพิจารณาจากข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธการชำระเงิน หรือสถานการณ์อื่นๆ เกี่ยวกับการขายหรือซื้อสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะป้องกันการฉ้อโกงและจัดการความเสี่ยง เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่อ eBay เพื่อให้ eBay ดำเนินโปรแกรมของตนสำหรับการประเมินผู้ซื้อหรือผู้ขายได้
  • แผนกบริการลูกค้า: เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้า รวมถึงเพื่อช่วยในการให้บริการบัญชีของคุณหรือระงับข้อพิพาท (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือการทำรายการ)
  • แผนกจัดส่ง: ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้ Punmai
  • ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
  • ผู้ให้บริการ: เพื่อให้ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับเราสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราได้ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง การส่งใบเรียกเก็บเงิน การทำการตลาด การบริการลูกค้า และบริการด้านเทคโนโลยี สัญญาของเราระบุให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอให้แก่เราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยคุณให้การยินยอมหรือสั่งการให้กระทำการเช่นนั้น

โปรดทราบว่า บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศอื่นที่กฎหมายการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคลลอาจเข้มงวดน้อยกว่าในประเทศของคุณ

การใช้ ‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’

‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’ คือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ ‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’ จะทำให้คุณสามารถลดขั้นตอนและทำให้การสร้างบัญชีและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบง่ายขึ้นเมื่อใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และทำให้เว็บไซต์เหล่านี้สามารถให้ประสบการณ์การใช้ที่ดีขึ้นกับคุณได้ แทนที่จะสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายรายการสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’ จะทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่เข้าร่วมได้โดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Punmai ที่มีอยู่ของคุณ เมื่อคุณใช้ ‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’ เท่ากับคุณยอมรับว่า Punmai สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ระบุอยู่ในหน้าจอการให้ความยินยอมแก่ ‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’ หรือในการตั้งค่าบัญชี ‘เข้าสู่ระบบด้วย Punmai’ ของคุณให้แก่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลที่คุณอนุญาตให้ Punmai เปิดเผยกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามแต่ละราย ดังนั้น คุณจึงได้รับการแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายของบุคคลที่สามเหล่านี้

 

คุณสามารถเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีและข้อมูลบัญชีของคุณ คุณยังสามารถปิดบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์ Punmai ได้ ถ้าคุณปิดบัญชี Punmai ของคุณ เราจะระบุถึงบัญชีของคุณในฐานข้อมูลของเราว่า “ปิดแล้ว” แต่ยังอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ค้างชำระ ระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการสืบสวน ป้องกันการฉ้อโกง บังคับใช้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ถ้าคุณต้องการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราขอจากคุณ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราได้

 

เมื่อมีคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัว คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์โดยใช้หมายเลขที่มีใน ลิงก์นี้ หรือในกรณีความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล คุณอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ลิงก์ต่อไปนี้ได้