บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ล้อมคอกก่อนวัวหาย “เคนมผง” วิธีป้องกัน ลูกติดยาเสพติด

ป้องกันลูกติดยาเสพติด
อ่านข่าว “เคนมผง” ที่ทำให้คนตายราวกับใบไม้ร่วงแล้ว ก็เหมือนเตือนใจให้นึกขึ้นได้ว่า ในสังคมนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมาก นอกเหนือจากโควิดและเศรษฐกิจที่แย่!
 
รอให้ยาเสพติดหมดไปจากโลกนี้คงยาก เพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนติดยา (ที่สำคัญคือ เงิน เงิน เงิน!)
 
การจะแก้ปัญหายาเสพติดต้อง attack หลายระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมใหญ่และระดับประเทศ รวมทั้งระดับโลกเลยทีเดียว การแก้ปัญหาจึงไม่ง่าย
 
แต่อยากพูดถึงระดับที่เราแก้ได้ นั่นคือระดับบุคคลและระดับครอบครัว
 
อาจารย์เคยได้รับทุนองค์การอนามัยโลกทำวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมเสี่ยง (risk behaviors) ในวัยรุ่นไทย” โดยสำรวจวัยรุ่นมัธยมปลายจำนวน 9,000+ คน พบว่าเหตุผลที่วัยรุ่นไปใช้สารเสพติด มากที่สุดคือ เพราะอยากลอง รองลงมาคือ เพราะเพื่อนชวน ที่เคยเข้าใจกันว่าเพราะชีวิตรันทดหรือมีปัญหาครอบครัวนั้นเป็นส่วนน้อย
 

ล้อมคอกก่อนวัวหาย  วิธีป้องกันลูกติดยาเสพติดในวัยรุ่น

ในความเป็นวัยรุ่น ลักษณะทางจิตใจมีส่วนเอื้อให้เข้าสู่วงจรการติดยาได้ง่าย กล่าวคือ

-ความคิดยังไม่เติบโต มองไม่รอบด้าน มองไปในอนาคตไม่ได้ดีพอ

-การแสวงหาความตื่นเต้น

-การชอบ “เสี่ยง”

-ความคิดที่เรียกว่า omnipotence คือฉันเก่งกล้า ไม่มีทางผิดพลาด ไม่มีทางแย่ เมื่อไปใช้ยา ก็จะบอกตัวเองว่า “แค่ลอง ไม่ติดหรอก”

-กระบวนการแยกตัวออกจากพ่อแม่ (individuation process) และในกระบวนการนี้หลายคนจะแสวงหาความอบอุ่นปลอดภัยจากกลุ่มเพื่อน จึงรวมตัวเป็นแก๊ง

-ต้องการการยอมรับ การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

-ความกดดันจากกลุ่มเพื่อน

ในการใช้ชีวิต บ่อยครั้งที่เราแก้ปัญหาแบบ “วัวหายแล้วล้อมคอก” รอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะแก้ แต่หลายครั้งก็สายเกินไป

สำหรับเรื่องยาเสพติดนั้น ขอร้องว่าต้อง “ล้อมคอกก่อนวัวหาย” โดยการ “เตรียมลูกให้พร้อมก่อนเข้าวัยรุ่น” (ก่อนอายุ 12 ปีจะดีที่สุดนะ เพราะพอเข้าวัยรุ่นแล้วคุณจะเตรียมไม่ทัน)

เตรียมลูกให้พร้อมอย่างไร?
 

1 ฝึกการคิดวิเคราะห์

2 ฝึกการตัดสินใจเลือก (เลือกให้ดี)

3 เสี่ยงให้เป็น (เราเจอความเสี่ยงเสมอ เลือกเสี่ยงให้ดี อันตรายก็จะลดลง)

4 เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิดต่าง

5 มีเพื่อนมีกลุ่มก็ดี แต่ถ้าเพื่อนไม่ดี กลุ่มไม่เข้าท่า อยู่คนเดียวดีกว่า

6 กล้าปฏิเสธ

7 มีการควบคุมตนเองที่ดี (self- control)

8 มีความสุขในตัวเองได้

ทั้งหมดนี้อาศัยการสร้างตัวตนที่มั่นคง (strong self) การสร้างความกล้าหาญ ซึ่งเป็นลักษณะชีวิตเชิงบวก (positive character) การสร้างวินัยในชีวิตลูกและการสอนให้คิดเป็น
 
ความเสี่ยงต่อการติดยา ไม่ได้เพึ่งมาเริ่มตอนวัยหนุ่มสาว แต่มันเริ่มมาตั้งแต่เล็กแล้ว โดยการไม่ได้ฝึกลูกให้พร้อมที่จะไปเผชิญอันตรายในโลกภายนอก
 

Similar Posts