อ่อนโยน อ่อนไหว และอ่อนแอ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
อ่อนโยน อ่อนไหว และอ่อนแอ
/

คนที่อ่อนโยน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและความยอมรับนับถือ ก็จะต้องเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก หรือที่เรียกว่า sensitive ความไวต่อความรู้สึกแท้จริงแล้วเป็นคุณลักษณะที่ควรจะพัฒนาขึ้นมาในบุคคล เพราะมันทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจ ( empathy) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข นอกจากนี้การไวต่อความรู้สึกจะทำให้เราสัมผัสอารมณ์บวก (positive emotion) เช่น ความรู้สึกสุขใจ ดีใจ สงบใจ ได้ลึกซึ้งขึ้น

แต่บางครั้งการไวต่อความรู้สึกนี้ ถ้าเราไม่ระวัง ก็อาจจะทำให้เราอ่อนไหว และเจ็บปวดได้ง่าย และกลายเป็นความอ่อนแอในที่สุด เช่นเกิดความรู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ หรือหมดหวัง บางคนอาจใช้วิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่างหรือบุคคลบางคนเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกลบ และในบางคนก็ใช้วิธีปฏิเสธความรู้สึก (denial) กลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกหรือใจแข็งเป็นหินไปเลย
ใครที่อ่อนไหว ขอจงรู้เถิดว่าที่คุณเป็นนั้นดีอยู่แล้ว เพราะมันแปลว่าคุณมีหัวใจที่อ่อนโยน เพียงแต่คุณต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในตัวเองให้มากขึ้น ปรับตัวให้เก่งขึ้น ยืดหยุ่นในกระบวนการคิดและวิธีมองโลกให้มากขึ้น
หากคุณทำได้เช่นนั้น มือหนึ่งของคุณจะสามารถสัมผัสหัวใจของตนเองที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง
และอีกมือหนึ่งก็สามารถจะโอบกอดผู้อื่นได้ในขณะเดียวกัน

แนะนำหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่”