เลี้ยงลูกวัยรุ่น ให้ชีวิตงอกงาม

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เลี้ยงลูกวัยรุ่น ให้ชีวิตงอกงาม
/

💜ชีวิตเหมือนต้นไม้ ตั้งใจเพาะเมล็ดพันธุ์อย่างดี รดน้ำพรวนดินอย่างตั้งใจ เฝ้าดูทุกวันจนแตกใบอ่อนสวยงาม
โตเป็นต้นไม้น้อยได้สักพัก แต่แล้วไม่นาน กลับเหี่ยวเฉา…

💖ลูกวัยรุ่นหลายคนเป็นแบบนั้น
ตอนเล็กๆ น่ารัก
ตอนโต เหี่ยวเฉา มีหนามงอกออกมา บางทีก็ยืนต้นแห้งแบบในรูปนี่แหละ

🔴เลี้ยงลูกวัยรุ่นให้ดี ไม่ง่าย!
แต่ต้องทำให้ได้!

#ปั้นใหม่