เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี?

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี?
/

#บทเรียนจากบอส
#เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี

💖อาจารย์เชื่อว่า
1.ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกลงเอยแบบนี้
2. พ่อแม่ทุกคน พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำได้ เพื่อลูก
3. ต้องมีช่องโหว่หรือความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นในกระบวนการเลี้ยงดู โดยที่พ่อแม่ไม่ตระหนัก ( ถ้าตระหนัก ก็คงจะแก้ไปนานแล้ว)
4. วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่คนไทยจะเอาจริงเอาจังในการเลี้ยงลูก อุดช่องโหว่ แก้ไขวิธีที่ผิด ให้ถูกต้องเสียที

💜10 ข้อที่พ่อแม่ต้องสอนลูก เพื่อให้มีชีวิตที่ดี (แต่ละข้อสำคัญพอๆกัน)

รับผิดชอบ
กล้าหาญ
อดทน
มีเมตตากรุณา
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
รู้จักผิดชอบชั่วดี
รู้จักความพอดี
รู้จักบังคับตน
แก้ปัญหาดีพอ
มีความยุติธรรม

💖3 ข้อที่พ่อแม่ต้องทำ
อย่าเลี้ยงลูกแบบปกป้องมากเกินไป
อย่าให้/ตามใจโดยไม่มีขอบเขต
ต้องเป็นตัวอย่างของลักษณะชีวิตที่ดี (คือ 10 ข้อที่ต้องสอนลูก เราสอนโดยเป็นตัวอย่าง จะได้ผลที่สุด)

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี