ตำหนิลูกวัยรุ่นอย่างไรให้ได้ดี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ตำหนิลูกวัยรุ่นอย่างไรให้ได้ดี
/

#อย่าตำหนิลูกวัยรุ่นมากไป

✴️วันก่อนไปสอนวิชาจิตบำบัดครอบครัวหรือ Family therapy ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลูกศิษย์ที่เรียนคือแพทย์ที่มาเรียนเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ (เรียนจบแล้วไปทำงานเป็นจิตแพทย์)
💜การสอนวิชาจิตบำบัดที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูแบบสดๆ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ เราก็ใช้วิธีอัดวีดีโอเทป (โดยขออนุญาตครอบครัวก่อน) เมื่อมาดูวีดีโอเทปกัน อาจารย์ก็ชี้เป็นจุดๆว่าได้ทำการบำบัดไปอย่างไร และใช้เทคนิคอะไร
🔶ในการสอนครั้งนี้ก็เอาเคสเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและถูกพ่อแม่ตำหนิบ่อยๆ มาให้ดู
🔶ในชั่วโมงบำบัดถ้าเราเห็นการตำหนิบ่อยๆ เราจะต้องหยุดการตำหนิ
💖เทคนิคที่ดีในการหยุดการตำหนิก็คือการ reframe หรือช่วยให้ครอบครัวมองปัญหาในแง่มุมใหม่ ในที่นี้ก็ช่วยให้คุณแม่มองลูกวัยรุ่นว่า พฤติกรรมดื้อต่อต้านนั้น เป็นพัฒนาการปกติของวัยรุ่นที่จะต้องหัดเป็นตัวของตัวเอง หัดคิดเอง ทำเองและหลายครั้งก็อาจจะไม่เป็นไปแบบที่พ่อแม่ต้องการ วิธี reframe แบบนี้เรียกว่า normalization คือบอกว่า “นี่มันปกตินะคะ”
🔴อย่าตำหนิลูกบ่อยๆเพราะโตขึ้นมาลูกจะรู้สึกว่า “ฉันไม่ดีพอ”
🎈ปีหน้าตั้งใจว่า จะเปิดสอนออนไลน์ฟรี!!!
เรื่องการให้คำปรึกษาครอบครัว หรือ family counseling
ใครที่สนใจก็หาซื้อหนังสือ “จิตบำบัดและการให้คำปรึกษา ครอบครัว” และอ่านล่วงหน้าไปได้เลยค่ะ
😀การให้คำปรึกษาครอบครัวเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีพอ จึงจะทำได้ดี
เทคนิคค่อนข้างยาก แต่ถ้าอ่านหนังสือล่วงหน้า รับรองว่าจะรับมือปัญหาครอบครัวได้ทุกกระบวนท่า 55
#ปั้นใหม่ #จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว