วิธีจัดการกับความรู้สึก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิธีจัดการกับความรู้สึก
/

วิธีจัดการกับความรู้สึก แบบที่เรียกว่า self-conscious emotions :
รู้สึกผิด รู้สึกอาย รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดีพอ

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่