ลูกชายกับแม่ควรใกล้แค่ไหน?

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ลูกชายกับแม่ควรใกล้แค่ไหน?
/

#ลูกชายกับแม่ควรใกล้แค่ไหน #เลี้ยงลูกชายให้เข้าท่า

🎈คุณแม่คนหนึ่งมาปรึกษาว่าควรเลี้ยงลูกชายอย่างไรให้เป็นแมนหน่อย
อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชาย ถ้าจะเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมาดี ก็จะต้องมีระยะใกล้-ห่างที่พอเหมาะ

🔴โดยเฉพาะกับลูกชาย แม่ควรห่างออกมาอีกนิด 🔴

🔵ปัญหาของแม่ส่วนใหญ่คือใกล้ชิดลูกมากเกินไป ในตอนเล็กไม่เป็นไรเพราะเด็กต้องการการดูแลใกล้ชิด แต่พอโตเป็นวัยรุ่นแล้ว แม่ส่วนใหญ่จะทำตามความเคยชิน คือยังคงใกล้ชิดลูกมาก จนกระทั่งลูกไม่เป็นตัวของตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และลูกชายอาจดูดซับพฤติกรรมแบบผู้หญิงเข้าไปโดยไม่รู้ตัว

😁วิดีโอนี้อธิบายวิธีการเลี้ยงลูกชาย การสร้างระยะใกล้ห่างที่เหมาะสมเพื่อสร้างให้ลูกชายมีประสิทธิภาพในตนเอง ซึ่งก็จะนำไปสู่ความมั่นใจและความรู้สึกตัวเองแข็งแกร่ง มีตัวตนที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเด็กทุกคน

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี