Family therapy หรือ จิตบำบัดครอบครัว

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
Family therapy หรือ จิตบำบัดครอบครัว
/

ไปสอนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วิชา Family therapy หรือจิตบำบัดครอบครัวเมื่อวันก่อน ลูกศิษย์ปรึกษาเคสวัยรุ่นที่กินยาเกินขนาด
การที่วัยรุ่นทำร้ายตัวเองสะท้อนว่าทนความตึงเครียดไม่ได้ (Window of tolerance แคบ) บวกกับปรับอารมณ์ได้ไม่ดีพอ (emotional dysregulation)
แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กก็ตาม แต่ครอบครัวมีบทบาทสำคัญมาก
ครอบครัวอาจเลี้ยงดูเด็กมาในแบบที่ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทำให้ทน หรือจัดการกับความตึงเครียดไม่ได้ ทั้งไม่ได้สร้างความสามารถที่จะปรับอารมณ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ
เคสแบบนี้จะมารักษาแต่เฉพาะตัวเด็กตามลำพังไม่ได้ ต้องรักษาทั้งครอบครัว โดยต้องช่วยให้ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น (มี family function ที่เหมาะสมขึ้น)
ในวีดีโอนี้พูดถึงความซับซ้อนของครอบครัวในหลายแง่มุมเช่นปัญหาอันตกทอดมาจากครอบครัวเดิม ความสัมพันธ์ในแบบที่ตอบสนองกันจากภาพที่แต่ละคนมีอยู่ในใจ การใช้กลไกปรับตัวที่ไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้หากไม่ได้แก้ไข ในที่สุดก็จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมา
อยากจะทำให้ครอบครัวมีความสุขก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับครอบครัวบ้าง ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู”จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว”  สั่งซื้อได้ที่  www.dr-umaporn.com 

#ปั้นใหม่ #ปั้นครอบครัวใหม่ #จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว