ใช้เวลากับลูกในช่วงโควิด

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ใช้เวลากับลูกในช่วงโควิด
/

#เวลาโควิดเวลาคุณภาพ
#อาจารย์อุมาพรตอบทุกคำถาม

🎈สำหรับเราทุกคนที่อยู่บ้านแล้วยังแข็งแรงดี ควรมองว่าช่วงนี้ เป็นเวลาดีๆของชีวิตที่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

🎈โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ ถ้าคุณต้องทำงานทุกวัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการใช้เวลาคุณภาพกับลูก

เวลาคุณภาพนี้หมายถึงเวลาที่
💖สร้างสัมพันธภาพที่ดี
💖อบรมจริยธรรม
💖สร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวัน
💖สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
💖สนุกด้วยกัน
💖เพิ่มศักยภาพของลูก

ใช้เวลาอย่างไร ให้คุ้มค่ารวมทั้งเรื่องสัพเพเหระในการเลี้ยงลูก

#ปั้นใหม่