วิธีการจัดการอารมณ์ลูกวัยรุ่น

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิธีการจัดการอารมณ์ลูกวัยรุ่น
/

#จะช่วยลูกอย่างไรดี ?
เรื่องอารมณ์ขึ้นๆลงๆของลูกโดยเฉพาะวัยรุ่นก็เป็นของธรรมดา
แต่ถ้าอารมณ์ลงเยอะๆแล้วจะทำอย่างไร? ลูกจะทำร้ายตัวเองไหม?

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #เทคนิคจัดการลูกวัยรุ่น