4 เวอร์ที่ทำให้ลูกวีค

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
4 เวอร์ที่ทำให้ลูกวีค
/


4 เว่อร์ที่ทำให้ลูกวีค
เราเลี้ยงลูกโดยมีเป้าหมายให้เขาเป็นคนเข้มแข็ง แต่บางครั้งเลี้ยงผิดวิธี ลูกเลยกลายเป็นคนวีค weak-อ่อนแอไปเลย
มีการเลี้ยงลูกแบบโอเว่อร์ (over) 4 แบบที่ทำให้ลูกกลายเป็นคนอ่อนแอ
overprotect ปกป้องมากเกินไป
overindulge ตามใจมากเกินไป
overnurture ดูแลมากเกินไป
overinvolve เข้ามายุ่งวุ่นวายมากเกินไป
อะไรที่โอเว่อร์ ก็ไม่ดีแน่นอน
มาทำให้พอดี น่าจะดีที่สุด

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #ปั้นเจ้าตัวน้อย #จัดการลูกวัยรุ่น