3 สิ่งที่สำคัญ….คุณทำได้ครบหรือเปล่า?

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
3 สิ่งที่สำคัญ....คุณทำได้ครบหรือเปล่า?
/

สิ่งสำคัญสามสิ่ง
ในการเลี้ยงลูกมีสิ่งสำคัญหลายสิ่งที่ต้องทำ หากขาดไป ลูกจะเติบโตขึ้นไม่ดีพอ และอาจมีปัญหาทางสุขภาพจิตได้

วันนี้ขอพูดถึง 3 สิ่งที่สำคัญคือ

ความคาดคะเนได้ (predictability) หมายถึง ชีวิตมีความชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ละวันจะมีอะไร และต้องทำอะไร ความคาดคะเนได้ทำให้เด็กรู้สึกว่าชีวิตมีเสถียรภาพ เปรียบดังการเข้าไปนอนในบ้านที่มีโครงสร้างมั่นคงทุกคืน ไม่ใช่นอนในเต็นท์ที่ต้องพับเก็บทุกวันและไม่รู้ว่ามันจะพังลงมาทับตัวเราเมื่อไหร่ ถ้าชีวิตไม่สามารถคาดคะเนได้บ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะทำให้เด็กเกิดความวิตกกังวล รู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัย ไม่มีเสถียรภาพ

ความเสมอต้นเสมอปลาย (consistency) หมายถึงการที่พ่อแม่มีกฎระเบียบที่หนักแน่น ชัดเจน ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เมื่อพ่อแม่สร้างกฎขึ้นมา พ่อแม่ก็ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์หรือความพอใจของตน มันจะทำให้เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎได้ รู้ว่าผู้ใหญ่คาดหวังจากเขาอย่างไร และเขาควรจะทำตัวอย่างไร มันจะทำให้ไม่ต้องเสียพลังงานมาคอยคิดว่าควรทำสิ่งนี้หรือไม่ควร หรือหากทำแล้วเขาจะโดนอะไร จะดีหรือร้ายกันแน่

การพร้อมอยู่เพื่อลูก (availability) หมายถึงการที่พ่อแม่พร้อมอยู่ที่จะคอยช่วยเหลือลูกยามที่ลูกต้องการ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพ่อแม่จะต้องเดินเข้าไปหาลูกและทำสิ่งต่างๆให้ลูกเสมอ แต่หมายถึงพ่อแม่ยืนดูอยู่ ในระยะที่เหมาะสม ไม่ใกล้เกินไปจนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่ไกลเกินไปจนรู้สึกโดดเดี่ยว หากในวัยเด็กลูกมองเห็นได้ว่ามีคนที่เขาจะเข้าไปหาได้ยามที่เขามีปัญหา มันจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่น รู้สึกปลอดภัยพอและกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทาย

3 สิ่งที่สำคัญ….คุณทำได้ครบหรือเปล่า?

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี