20 ข้อ ขอเตือน จะได้ไม่เลี้ยงลูกผิด

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
20 ข้อ ขอเตือน จะได้ไม่เลี้ยงลูกผิด
/

#ขอเตือนจะได้ไม่เลี้ยงลูกผิด

1 เวลาลูกมีปัญหา ควรวิเคราะห์ให้ละเอียดว่าสาเหตุมาจากอะไร ส่วนใหญ่มักมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง

2 การที่ลูกไม่อดทนจะทำให้เกิดปัญหามากมายเมื่อโตขึ้นเพราะหลายสิ่งในชีวิต เมื่อโตขึ้นจะยากขึ้น ต้องอาศัยความอดทนจึงจะทำได้สำเร็จ

3 ความอดทนไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด ต้องปลูกฝังหรือสร้างขึ้นมา

4 พ่อแม่ต้องจัดหาโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องความอดทน วิธีที่ได้ผลคือให้ลูกมีประสบการณ์ของความยากลำบากบ้าง

5 พ่อแม่ต้องมอบหมายงานบ้านให้ลูกทำแบบเป็นประจำและต่อเนื่อง

6 แม่บ้านหรือพี่เลี้ยง แม้จะทำให้ชีวิตของเราสบาย แต่อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาลูก

7 ต้องให้ลูกทำงาน โดยเฉพาะงานดูแลตัวเองและงานบ้าน

8 การมีความอดทนเป็นหนทางสู่ความเชื่อมั่นและความสำเร็จ

9 เมื่อไม่อดทนก็จะไม่พยายาม และจะล้มเลิกง่าย เมื่องานนั้นยากขึ้น โอกาสประสบความสำเร็จก็จะลดน้อยลงและในที่สุดจะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองและ self- esteem หรือความนับถือตนเองต่ำ

10 อย่าเลี้ยงลูกให้สบายเกินไป ต้องให้ลูกทำงานบ้าง โดยเฉพาะงานช่วยเหลือตนเองและงานบ้าน

11 อย่าให้ลูกเรียนอย่างเดียว

12 การที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น เด็กจะต้องมีความรับผิดชอบ

13 ความรับผิดชอบที่สร้างขึ้นในชีวิตประจำวันจะถ่ายทอดไปสู่การเรียน เด็กที่ไม่รับผิดชอบในชีวิตประจำวันก็จะไม่รับผิดชอบในการเรียนด้วยเช่นกัน

14 ตารางเวลาเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการเลี้ยงลูกเพราะจะช่วยให้ลูกมีประสิทธิภาพ จัดการตัวเองได้ดีขึ้น และลดการบ่นว่าของพ่อแม่

15 จะแก้ไขอะไรควรทำตั้งแต่ชั้นประถม พอขึ้นมัธยมต้นจะเริ่มยากแล้ว

16 การจริงจังกับกฎระเบียบเป็นเรื่องสำคัญมาก

17 ควรให้ลูกทำงานบ้าน แบบที่ทำประจำ ไม่ใช่เพียงแต่ทำเป็นและทำแค่ปีละครั้งเท่านั้น งานบ้านจะช่วยพัฒนาลูกในหลายด้าน โดยเฉพาะจะฝึกให้เด็กเป็นคนอดทนและรับผิดชอบ

18 งานบ้านจะทำให้ลูกรู้จักให้แก่ครอบครัว สังคมแรกที่เราจะต้องรู้จักให้คือ ‘ครอบครัว’


19 การทำงานบ้านเป็นการฝึกสมองซีกขวา การเรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่ใช้สมองซีกซ้าย ดังนั้นการให้ลูกทำงานบ้านจะช่วยให้สมองทั้งสองซีกทำงานสมดุลกัน

20 🎈🎈🎈🎈ขอแนะนำให้เรียนบทเรียนออนไลน์ชื่อ ‘เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี’ เพื่อที่จะสร้างรากแก้ว 6 รากขึ้นในชีวิตของลูก สมัครได้ทาง inbox และอ่านหนังสือ ‘สร้าง EQ ให้ลูกคุณ’ และ ‘สร้างวินัยให้ลูกคุณ’ ซื้อที่ www.dr-umaporn.com

เขียนเรียงตามวิดีโอ อาจมีเนื้อความซ้ำบ้าง

#ปั้นใหม่#เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี