“พ่อแม่” คือแบบอย่างที่ดีทีสุดของลูก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
“พ่อแม่” คือแบบอย่างที่ดีทีสุดของลูก
/

ลูกไม้หล่นที่ไหน???

เป็นพ่อแม่ต้องมีสติทุกวันในการดำเนินชีวิต เพราะลูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการมองเห็นแล้วทำตามแบบง่ายๆ ที่เรียกว่า imitation
หรือผ่านกระบวนการอันลึกซึ้งที่เรียกว่า identification ที่ต้นแบบจะฝังรากลึกในชีวิตก็ตาม
ถ้าลูกเห็นพ่อแม่ และมีเวลาร่วมกันมากพอ ลูกไม้ก็มักจะหล่นใกล้ต้น ลูกจะเป็นเหมือนคุณ
ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีแค่ไหน????
ถ้าลูกไม่ค่อยได้เห็นพ่อแม่และไม่ค่อยได้มีเวลาร่วมกัน ลูกไม้ก็มักจะหล่นไกลต้น
ลูกจะเป็นเหมือนคนที่เขาใช้เวลาด้วยมากกว่า คนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนฝูง หรือเป็นหัวหน้าแก๊งก็ได้
ตอนนี้ก็น่าเสียดายจริงๆ ที่พ่อแม่ที่ดีอย่างคุณไม่อาจจะเป็นต้นแบบถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับชีวิตของลูก

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี