โรคสมาธิสั้น ADHD

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
โรคสมาธิสั้น ADHD
/

ภาวะสมาธิสั้นไม่ได้มีแต่จุดอ่อน แต่มีจุดแข็งด้วย เช่น การทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน (multitasking) การมีความคิดที่ที่ไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอน แต่คิดได้หลากหลายเส้นทาง แบบที่เรียกว่า nonlinear thinking ความคิดแบบนี้ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้เก่ง และสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ได้ คำถามคือ พ่อแม่จะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้ลูกสามารถเอาชนะจุดอ่อนและทำให้จุดแข็งนั้นแกร่งขึ้น “ยา” ไม่ควรเป็นคำตอบเดียว หรือคำตอบแรก หาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือ “สร้างสมาธิให้ลูกคุณ” และ”สร้างวินัยให้ลูกคุณ” 

แนะนำบทเรียนออนไลน์ เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้น
สามารถสมัครได้ที่นี่  สมัครเลย!