โรคซึมเศร้ากับความหวัง

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
โรคซึมเศร้ากับความหวัง
/

สิ่งหนึ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าก็คือ เรื่องของความหวัง งานวิจัยพบว่าระดับของความสิ้นหวัง (hopelessness) เป็นตัวสำคัญที่บ่งชี้ว่าคนนั้นจะทำร้ายตัวเองหรือไม่ คนที่ซึมเศร้าและมีระดับความสิ้นหวังสูงจะทำร้ายตัวเอง
มากกว่าคนที่มีระดับความสิ้นหวังต่ำ
ความหวังขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้า ทำให้ไม่ย่อท้อ ให้คงกำลังใจไว้ได้แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคอันยากยิ่ง และทำให้เราสามารถมีความสุขท่ามกลางความทุกข์
พ่อแม่สามารถปลูกฝังมุมมองแห่งความหวังเอาไว้ในชีวิตของลูก ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กัน การพูดคุยกันการให้กำลังใจกัน การร่วมกันแก้ปัญหา รวมทั้งการยิ้มให้กัน แทนคำบ่น แทนสีหน้าบึ้งตึง และแทนรอยย่นบนหน้าผาก!!!

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่ #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น