เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี – รากแก้วของชีวิต

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี - รากแก้วของชีวิต
/

หากชีวิตเปรียบดังต้นไม้ เราก็คงอยากให้ลูกเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงและหยั่งลึกลงในดิน
พ่อแม่ควรสร้างรากแก้ว 6 ราก เพื่อให้ชีวิตของลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง

#ป้ั้นใหม่ #สร้างรากแก้ว