เรื่องที่ไม่ควรทำผิด

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เรื่องที่ไม่ควรทำผิด
/

#เรื่องที่ไม่ควรทำผิด #เรื่องที่ไม่ควรพลาด

☹️ทำอะไรผิด คิดอะไรพลาด ก็คงไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับเลี้ยงลูกผิด
ยิ่งถ้าลูกเป็นวัยรุ่นแล้ว คุณจัดการพลาดไปนิดเดียว อาจจะต้องนอนเอามือก่ายหน้าผากไปหลายปี!

😨เด็กสมัยนี้มีความเปราะบาง อาจเป็นเพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทำให้พ่อแม่ตั้งรับไม่ถูก

🎈จากที่อาจารย์ดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหามาหลายรูปแบบ สรุปได้ว่าพ่อแม่ต้องสร้างรากฐานชีวิตให้ดี
อาจารย์เรียกว่า รากแก้วทั้ง 6

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี