เมื่อพ่อแม่สอนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรดี?

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เมื่อพ่อแม่สอนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรดี?
/

เทคนิคเลี้ยงลูกให้ดี เมื่อพ่อนแม่สอนไม่เหมือนกัน