เทคนิคปรับความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เทคนิคปรับความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
/

เริ่มต้นเดือนใหม่ เป็นเวลาปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ วันนี้อยากชวนพวกเราปรับเปลี่ยนการโฟกัสความคิดของเรา

การวิจัยทาง Positive psychology พบว่าการมีประสบการณ์บวกมากกว่าประสบการณ์ลบจะทำให้เรามีความสุข มีผู้เสนอตัวเลขว่า ประสบการณ์บวกควรจะสูงกว่าประสบการณ์ลบอย่างน้อย 3 เท่า (ในรายงานวิจัยต้นฉบับว่าอยู่ในช่วง 3 ถึง 11เท่า ขึ้นอยู่กับลักษณะของประสบการณ์ลบด้วยว่ารุนแรงแค่ไหน) ตัวเลขนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่อาจารย์ว่าเอาให้จำง่าย ก็คิดแบบเฉลี่ยไปว่า 5 เท่าก็แล้วกัน

เคยสังเกตไหมว่า เวลามีเรื่องลบเกิดขึ้น มันกระทบจิตใจเรามากและเรามักจะคิดวกวนอยู่กับเรื่องนั้นนานทีเดียว วิธีลดผลกระทบของเรื่องลบก็คือโฟกัสที่เรื่องบวกให้มากขึ้น โดยอาจทำได้ 2 วิธีเป็นอย่างน้อย

1.พยายามทำให้เกิดสิ่งบวกมากขึ้น
2.โฟกัสที่สิ่งบวกที่เกิดขึ้นแล้ว

วิธีแรกอาจจะยากหน่อย แต่วิธีที่ 2 นั้นทำได้ไม่ยาก แต่ละวันให้นึกถึงสิ่งดี 3 สิ่งที่เกิดขึ้นและจดใส่สมุดไว้ ทำแบบนี้ทุกวัน แล้วใจของเราจะคิดถึงสิ่งบวกง่ายขึ้นแบบอัตโนมัติและอิทธิพลของสิ่งลบก็จะลดน้อยลง

วิธีในข้อ 2 นี้เรียกสั้นๆว่า Three Good things หรือ Three blessings

อันที่จริงเพิ่งมีงานวิจัยออกมาว่า วิธีนี้ช่วยลดอาการ burnout หรือภาวะหมดแรงหมดไฟในแพทย์ที่ทำงานหนักได้ดี

ถ้าลด burnout ในแพทย์ได้ ก็น่าจะลด burnout ในพวกเราได้ไม่ยากนะคะ

#ปั้นใหม่ #positivepsychology #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น