เทคนิคทำชีวิตครอบครัวให้มีความสุข

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เทคนิคทำชีวิตครอบครัวให้มีความสุข
/

ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมีหลายองค์ประกอบ

วันนี้อยากเล่าให้ฟังถึง 6 องค์ประกอบที่สำคัญ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่ดี
การผูกพันทางอารมณ์ที่พอเหมาะ
การตอบสนองทางอารมณ์ที่ดีพอ
การควบคุมพฤติกรรมที่หนักแน่น
ในการวิจัยจะเรียกว่า family function 6 ด้าน คือ role performance, problem solving, communication, emotional involvement, emotional responsiveness และ behavior control
ลองดูนะคะว่าในบ้านของเรา องค์ประกอบเหล่านี้พอเหมาะพอดีหรือยัง

#ปั้นใหม่ #ปั้นครอบครัวใหม่ปั้นให้ดี