เทคนิคการทนต่อความคับข้องใจ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
เทคนิคการทนต่อความคับข้องใจ
/

ให้ลูกทำงานบ้านไม่ใช่เพื่อให้ทำงานบ้านเป็น แต่เพื่อวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่กว่านั้น
นั่นคือ สร้างการควบคุมตนเอง ความอดทน และความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก
ดูวิดีโอนี้แล้วเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีของลูกในวันหน้า

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #ปั้นเจ้าตัวน้อย #จัดการลูกวัยรุ่น #สร้างวินัยให้ลูกคุณ