อาการซึมเศร้าในเด็ก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
อาการซึมเศร้าในเด็ก
/

มีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เด็กมีอาการซึมเศร้า หมดหวังและพยายามทำร้ายตัวเอง
ถ้าจะต่อสู้กับภาวะนี้ สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือพ่อแม่ต้อง support ลูกให้ดี
ทำอย่างไร?

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี