อย่าไปกังวลมาก หากลูกเป็นโรคสมาธิสั้น

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
อย่าไปกังวลมาก หากลูกเป็นโรคสมาธิสั้น
/

#สามสิ่งที่สำคัญ

อย่าไปกังวลมากหากลูกเป็นโรคสมาธิสั้น เพราะมีหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อให้ลูกดีขึ้น
ที่สำคัญคือ

1. สร้างวินัย
2. ฝึกให้รับผิดชอบ
3. และสอนทักษะบริหารจัดการตนเอง (self-organization)

ฝึกสอน 3 ข้อนี้บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจลูกและการมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น
ขอแนะนำให้อ่านหนังสือ ‘สร้างสมาธิให้ลูกคุณ’ (e-book)
‘สร้างวินัยให้ลูกคุณ’ และศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้น”
แล้วลูกจะดีขึ้นแน่นอน

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้น