อย่าบังคับลูกให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัด

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
อย่าบังคับลูกให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัด
/

ช่วงนี้เป็นช่วงตัดสินใจว่าจะเข้าเรียนต่อคณะอะไร….
คนเราต้องพยายามค้นหาตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบและอะไรเป็นสิ่งที่เราถนัด
หลายคนถนัดในสิ่งที่ชอบ นั่นถือว่าโชคดี!
แต่มีอีกหลายคนที่ชอบในสิ่งที่ไม่ถนัด นั่นจะต้องทำใจ!
ถ้าชอบเฉยๆไม่เป็นไร แต่ถ้าจะต้องมาเรียนอย่างหนักแล้วมาทำเป็นอาชีพทั้งที่ไม่ถนัดแล้ว
นั่นคือความทุกข์!

ตามทฤษฎี Multiple intelligences คนเรามีความสามารถหลากหลาย ไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น (ใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มขอให้อ่านจากหนังสือ “ปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดี”)
ลองค้นหาตัวเองดูว่าถนัดอะไร
อาจจะใช้เวลาสักนิดกว่าจะค้นเจอ
ที่สำคัญคืออย่าตีกรอบชีวิต
เปิดใจให้กว้างและค้นหา
จะต้องเจอแน่ๆ
อ้อ! ขอเตือนพ่อแม่ว่าอย่าบังคับลูกให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัด
ลูกอาจจะทำ “ให้” คุณ
สำหรับคุณอาจจะเป็นการเริ่มต้นของฝันที่เป็นจริง
แต่สำหรับลูก มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นของฝันร้าย

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี