สอนลูกให้สร้างความสุขด้วยตนเอง

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
สอนลูกให้สร้างความสุขด้วยตนเอง
/

ถ้าอยากให้ใครคนหนึ่งมีปลากินไปตลอดชีวิต จะยื่นปลาให้เขาหรือจะสอนให้เขาตกปลา?
ถ้าอยากให้ลูกมีความสุขในชีวิตอย่างยืนยาว จะหยิบยื่นความสุขให้ลูก หรือสอนลูกให้สร้างความสุขด้วยตนเอง?
การสร้างความสุขให้กับตนเองเป็นทั้งศิลปะและทักษะ

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น #positivepsychology