สร้างอารมณ์บวกในครอบครัว

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
สร้างอารมณ์บวกในครอบครัว
/

สนุกกับลูกบ้าง
หัวเราะกับลูกบ้าง
สร้างอารมณ์บวกในครอบครัว
เพราะอารมณ์บวก ทำให้มีสมาธิ ความจำดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีกำลังใจ
และที่สำคัญ ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น และยังเป็นความทรงจำที่ดีของชีวิต

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #positivepsychology #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น