วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดี ทำให้คุณแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดี ทำให้คุณแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
/

หากเรามีคำอธิบายเพียงอย่างเดียว ชีวิตของเราจะมีความจำกัดมาก
อันที่จริงแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความเป็นไปได้หลายอย่าง
สิ่งที่คุณปักใจเชื่อว่าเป็นสาเหตุ อาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงก็ได้ อาจจะมีคำอธิบายอย่างอื่น
ลองวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดี แล้วคุณอาจจะพบคำตอบใหม่ ที่ทำให้คุณแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
และมีความสุขมากขึ้น

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่