วิธีเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้ได้ดี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิธีเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้ได้ดี
/

สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้เมื่อมีลูกวัยรุ่น
รู้ให้จริง รู้ให้ลึก
จะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาทีหลัง