วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก
/

วันก่อนไปสอนวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย