วิธีป้องกันภาวะซึมเศร้า ความนับถือตนเองต่ำ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิธีป้องกันภาวะซึมเศร้า ความนับถือตนเองต่ำ
/

#อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นโรคซึมเศร้า

วิธีป้องกันภาวะความนับถือตนเองต่ำ และนำไปสู่อาการซึมเศร้าก็คือ การเลี้ยงลูกให้แข็งแกร่ง
นั่นหมายความว่า หัดให้ทำงานหนักเสียบ้าง อย่าเลี้ยงให้เป็นคุณหนู สุขสบายจนทำอะไรไม่เป็น
คนหนุ่มสาวหลายคนซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ลงมือทำ หรือล้มเลิกเร็ว
ไม่ลงมือทำหรือล้มเลิกเร็วเพราะรู้สึกว่างานนั้นหนักไป ยากไป
รู้สึกแบบนั้นเพราะไม่เคยทำงานหนัก ไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยต้องสู้กับปัญหามาก่อน
เลี้ยงลูกให้สบายเกิน เท่ากับฆ่าลูกโดยแท้

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี