วิธีจัดการกับความผิดหวัง

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
วิธีจัดการกับความผิดหวัง
/

#จัดการกับความผิดหวัง

ทุกวันเรามีความคาดหวังมากมาย พอไม่ได้ตามที่คาดหวัง เราก็เกิดความผิดหวัง
แต่ความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงจะเป็นความผิดหวัง ที่เรามีต่อคนใกล้ชิด… คนที่มีความหมายต่อชีวิตของเรา
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง สามี ภรรยา ลูก หรือเพื่อนที่รักก็ตาม
อย่าทิ้งความผิดหวังไว้ เพราะมันทำให้ชีวิตเศร้าหมอง นานๆเข้าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อ รู้สึกว่าตัวเองโชคร้าย
เปลี่ยนมุมมองใหม่ โดยปรับเปลี่ยนความคาดหวัง
ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
พยายามมองหาสิ่งดีที่ซ่อนเร้นอยู่ แม้จะหาได้ยากก็ตาม

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่