ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
/

เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน
คำตอบเรื่องลูก 3 ขวบไม่อยากไปโรงเรียน

#ปั้นใหม่#เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน #separationanxiety #schoolrefusal
#ปั้นเจ้าตัวน้อย #จัดการลูกวัยรุ่น