รู้จักและเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวของลูกวัยรุ่น

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
รู้จักและเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวของลูกวัยรุ่น
/

เรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจในการใช้ชีวิตกับลูกวัยรุ่นคือ
เรื่องของระยะ ที่เราเรียกว่า distance
ใกล้ไปก็ไม่ดี เพราะลูกจะไม่มีที่ว่าง (space) ที่จะขยับตัว เขาจะรู้สึกอึดอัด
ไกลไปก็ไม่ดีเพราะจะกลายเป็นความห่างเหิน ไม่เชื่อมโยงกับพ่อแม่
space เป็นเรื่องสำคัญมากในวัยรุ่น วัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยเด็กเล็ก
ไปรุกล้ำหรือไปจำกัด space ของเขาสิ
เป็นเรื่อง!
#ปั้นใหม่ #เทคนิคจัดการลูกวัยรุ่น