รู้จักรักตัวเอง

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
รู้จักรักตัวเอง
/


Evergreen tree

เมืองไฟร์บวร์กที่มาพักตอนนี้อยู่ในเขตของป่าดำ (Black forest) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี ที่เรียกว่า ป่าดำ ก็เพราะมีต้นสนหนาแน่นจนกระทั่งแสงส่องลงมายาก ทำให้ป่าค่อนข้างมืด
พูดถึงต้นสนแล้วก็อดนึกถึงเพลง Evergreen tree ไม่ได้ ในเนื้อเพลงนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวว่าความรักที่เขามีต่อหญิงสาว เหมือนต้นไม้ที่เขียวตลอดปี ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
แต่จริงๆแล้วความรักเปลี่ยนแปลงเสมอ
แม้ความรักที่ใครคนหนึ่งให้เราจะเปลี่ยนแปลงไปหรือสิ้นสุดลงก็ตาม
แต่เราจะต้องรักษาความรักที่เรามีต่อตนเองเอาไว้ให้ยืนยาว
การรู้จักรักตัวเองทำให้เรารู้ว่าเราเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความหมาย ทำให้เรามีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป และทำสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ
บางทีเราไม่อาจจะรักษาความรักที่อีกคนหนึ่งมีต่อเราไว้ได้ แต่เราจะต้องรักษาความรักที่เรามีต่อตนเองเอาไว้ให้ได้
รักตัวเอง
เมตตาตัวเอง
ยกโทษให้ตัวเอง
และสร้างกำลังใจให้ตัวเอง

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่