หน้าที่สำคัญของพ่อแม่!

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
หน้าที่สำคัญของพ่อแม่!
/

#พ่อแม่คือคนสวน
#ริดกิ่งให้ต้นไม้งาม

🎈วันนี้ไปช่วยพนักงานทำความสะอาดสวน ก็ต้องริดกิ่งต้นไม้ที่ตัดแล้วจำนวนมาก
พอยืนตัดไปทีละกิ่งก็ได้คิดว่าหน้าที่สำคัญของพ่อแม่ก็คือหน้าที่ริดกิ่งนั่นเอง

💜พ่อแม่จะต้องเฝ้าดูว่าลูกเติบโตมาแบบไหน มีนิสัยอะไรที่ดีและจะต้องทำให้งอกงาม และมีนิสัยอะไรที่ไม่ดีและต้องตัดทิ้งไป

💖นิสัยหลายอย่างเราเป็นคนสร้างเอง หลายอย่างได้มาจากสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ว่านิสัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตาม ถ้าพ่อแม่คอยตรวจสอบ และคอยเอาออก เหมือนอย่างคนสวนที่คอยริดกิ่งต้นไม้ ต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามแน่นอน

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #ริดกิ่ง