ฝึกสมองใหม่ ชีวิตจะได้มีความสุข

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ฝึกสมองใหม่ ชีวิตจะได้มีความสุข
/

นักวิจัยพบว่า สมองของคนเราจะจดจำเหตุการณ์ลบได้ดีกว่า เหตุการณ์บวก
ประสบการณ์ที่ไม่ดี หรือคำตำหนิ มีผลกระทบต่อเรา มากกว่าประสบการณ์ดีหรือคำชมที่เราได้รับ
ความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นเมื่อถูกตำหนิ จะมากกว่าความรู้สึกดีใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับคำชม
ความทุกข์จากการถูกเพื่อนทอดทิ้งจะมากกว่าความสุขจากการมีเพื่อนที่รักเรา
น่าจะมาฝึกสมองใหม่ให้จดจำเหตุการณ์บวกมากกว่าเหตุการณ์ลบนะคะ
ชีวิตจะได้มีความสุขขึ้น
#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่