ปัญหาในการปรับตัวของวัยรุ่น

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปัญหาในการปรับตัวของวัยรุ่น
/

ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างขึ้น
เพราะมันไม่เกิดขึ้นเอง
ชีวิตครอบครัวที่ดีเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ทำให้ร่างกายมีความเข้มแข็งต่อสู้กับเชื้อโรคได้
คนเยอะมากที่มีปัญหาในการปรับตัว หรือเป็น adjustment disorder
เพราะครอบครัวมีการใช้ชีวิตร่วมกันในแบบที่ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น
คุณทำอะไรหลายอย่างได้ดี วันนี้ถึงเวลามาทำชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาแล้วหละ

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี