ปัญหาในการจัดการเวลาของลูก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปัญหาในการจัดการเวลาของลูก
/


เวลาลูกมีปัญหาการเรียนก็มักจะมีปัญหาในการจัดการเวลาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกไม่ค่อยมีสมาธิ

สิ่งที่ยากสำหรับพ่อแม่คือ จะจัดการชีวิตประจำวันให้ผ่านไปด้วยดีได้อย่างไร เพราะลูกสมาธิสั้นมักดื้อ ใจลอย เชื่องช้าในการทำกิจวัตรประจำวัน (แต่เรื่องเล่นมักจะรวดเร็ว!)

ชีวิตแต่ละวันเต็มไปด้วยเสียงเตือน เสียงบ่น เสียงดุ และสิ้นสุดลงด้วยความเหน็ดเหนื่อย

พ่อแม่บางคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อของปัญหาสมาธิสั้น รู้สึกขาดพลัง รู้สึกจนปัญญาในการจัดการลูก

อยากชวนพ่อแม่มาเรียนรู้เทคนิคจัดการลูก

เทคนิคที่จะสอนนี้สามารถนำไปปรับใช้กับลูกที่ดื้อมากๆหรือลูกที่มีปัญหาการเรียนด้วย

สมัครเรียนคลิกที่นี่เลย