ปล่อยวางความฝัน

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปล่อยวางความฝัน
/

ความฝันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราให้ก้าวไปข้างหน้า
แต่หากความฝันนั้น……พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ ก็ควรจะทิ้งมันไป
เอาเรี่ยวแรงและพลังที่เหลืออยู่มาสานฝันใหม่ และทำให้ฝันใหม่เป็นจริง
อย่าอยู่แต่กับฝันเก่าๆ
หัด let go เสียบ้าง

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่