จงเป็นประภาคาร…ฉายแสง ทำสิ่งที่ดีงาม

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
จงเป็นประภาคาร...ฉายแสง ทำสิ่งที่ดีงาม
/

จงเป็นประภาคาร…ฉายแสง

#เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #สร้างชีวิตใหม่