งานอดิเรกของคุณคือ เก็บของเก่าหรือเปล่า?

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
งานอดิเรกของคุณคือ เก็บของเก่าหรือเปล่า?
/

งานอดิเรกของคุณคือ เก็บของเก่าหรือเปล่า?
คุณเก็บความรู้สึกเก่าๆ เช่นความรู้สึกเสียใจ รู้สึกโกรธ
เก็บความคิด มุมมอง หรือความเชื่อเก่าๆ เช่น ฉันไม่เก่งพอ หรือ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดี
เก็บความคาดหวังเก่าๆ เช่น ฉันน่าจะ…..
เก็บความปรารถนาเก่าๆ เช่น ปรารถนาความรักจากใครคนหนึ่ง (และไม่เคยได้เลย!)
วันนี้ถึงเวลาทิ้งของเก่าหรือยัง?
ทิ้งเสียบ้าง ชีวิตจะได้มีที่ว่างสำหรับของใหม่

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่