คำถามเรื่องการตีลูก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
คำถามเรื่องการตีลูก
/

ตีลูกได้ไหม? ถ้าไม่ตี จะใช้วิธีไหน?
ถ้าตีไปแล้วลูกจะจำไปจนโตไหม?
รู้สึกผิดจังตอนตีลูก แต่ตีไปแล้ว ทำไงดี?
สารพัดคำถามเรื่องตีลูก