ความหวังและความคาดหวัง

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ความหวังและความคาดหวัง
/

ความหวังกับความคาดหวัง
เป็นอะไรที่่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
Hope ทำให้ชีวิตเป็นบวก
Expectation บ่อยครั้งที่ทำให้ชีวิตเป็นลบ
มาสร้างความหวังเพิ่มขึ้น
และลดความคาดหวังลงให้พอเหมาะ
แล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้น
อย่าลืมสอนลูกเรื่องนี้ด้วยค่ะ

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #จัดการลูกวัยรุ่น