ความหมายของชีวิต

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ความหมายของชีวิต
/

การวิจัยทาง Positive Psychology พบว่า การค้นพบความหมาย (meaning) จะทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริง
ถึงจุดจุดหนึ่งเราแทบทุกคนจะมาคิดทบทวนว่าชีวิตที่อยู่ไปแต่ละวันนั้นมีความหมายอย่างไร
คำถามนี้ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีความคิดแบบนามธรรมและคิดกว้างไกลขึ้น
หลายคนคิด-คิดแล้วหาคำตอบไม่ได้ วันหนึ่งเมื่อตนเองหมดแรงแล้วมองไม่เห็นความหมาย ก็เลยไม่เดินต่อ
สิ่งหนึ่งที่ต้องสร้างขึ้นคือความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย พ่อแม่จะช่วยให้ลูกมองเห็นความหมายของชีวิต โดยช่วยให้ลูกมองเห็นเป้าหมายก่อน

การทำบางสิ่งบางอย่างลงไปแล้วมองเห็นเป้าหมายของการกระทำนั้น เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ลูกสร้างความหมายขึ้นมาในสิ่งเล็กน้อย และในที่สุดก็จะสามารถมองเห็นความหมายของชีวิตได้

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น #สร้างชีวิตใหม่